ประกาศ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สมัครแบบยื่นเกรดเฉลี่ย  สมัครแบบไม่ต้องยื่นเกรดเฉลี่ย 

 บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 แก้ไข ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ภาคฤดูฝน) 

 หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
 มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึก CNC เครื่องกลึง เครื่องกัด (26 พ.ย.63) 

 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการและทดลองระบบนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (25 พ.ย.63) 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563 

ข่าวประกาศจากครู

วันที่ 7 กันยายน 2562

ขอให้นักเรียนทุกกลุ่มที่เรียนกับครูเมื่อสัปดาก่อน ส่งการบ้านภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นี้