เกณฑ์การประเมินผล

 

enlightenedenlightenedเกณฑ์การประเมินผลenlightenedenlightened

ระดับคะแนน ผลการเรียน
0-49 0
50-54 1
55-59 1.5
60-64 2
65-69 2.5
70-74 3
75-79 3.5
80-100 4